FR   NL

Roma-tradities en gebruiken

Doelstellingen

  • Enkele kenmerkende basiselementen van de traditionele Romacultuur kunnen identificeren.

tradities 1huwelijktradities 2
 (Foto: Virginie Nguyen Hoang)       (Foto: Foyer)                        (Foto: Foyer)

Familie

Roma vinden hun familie heel belangrijk. Vaak trouwen ze al op vrij jonge leeftijd. Kinderen hebben een speciale plaats in de familie. Wanneer een man en vrouw geen kinderen kunnen krijgen, zien de Roma dat als een groot ongeluk. Nane chave, nane bacht, zegt men: geen kinderen betekent geen geluk.
De kindertijd duurt bij de meeste Romafamilies maar tot ongeveer 12 jaar. Vanaf hun twaalfde leren de meisjes het huishouden doen. Jongens leren van hun vader of oudere broer hoe ze later de kost kunnen verdienen.

Godsdienst

Roma in verschillende landen hebben zich mettertijd vaak tot een van de lokale godsdiensten bekeerd. Zo bestaan er orthodoxe Roma (b.v. in Roemenië, Bulgarije..), protestantse Roma (Roemenië, Frankrijk, België,...), katholieke Roma (Frankrijk, Spanje,...) en islamitisiche Roma (Turkije, Bulgarije...). Katholieke Roma hebben hun eigen beschermeheilige: Zwarte Sara. Zij wordt speciaal vereerd in Saintes-Maries-de-la-Mer (Zuid-Frankrijk), waar jaarlijks een grote bedevaart plaatsheeft.

Huwelijk

Omdat de familie zo centraal staat in het leven, is het huwelijk bij de Roma natuurlijk een grote gebeurtenis. Op de pagina 'film' van deze site vind je een filmpje over het Huwelijk van Nelu en Camelia. Dit huwelijk vindt plaats volgens de traditie van de Pinkstergemeente. Er wordt een scène nagespeeld uit de bijbel, namelijk het verhaal uit het boek Genesis waarin Abraham zijn dienaar uitstuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. Na deze ceremonie zegent de pastor het huwelijk in.  

Reinheid

Sommige Roma houden een aantal tradities in ere die te maken hebben met reinheid. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het onderlichaam van de vrouw is onrein. Volwassen vrouwen moeten daarom hun onderlichaam altijd bedekken. Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld geen korte rokjes of broekjes mogen dragen.
  • Roma mogen hun handen niet wassen op de plaats waar ze de afwas doen.
  • De kleren van mannen en vrouwen worden niet samen gewassen.

Rechtspraak

Veel Romagroepen hebben een eigen rechtbank van oude en wijze mannen die kan oordelen wanneer iemand de regels van de groep overtreedt. Deze rechtbank wordt kris of Romani kris genoemd (hier te zien in een scène uit de film "Angelo My Love" (1983). De zwaarste straf die de kris kan uitspreken, is iemand voor altijd uit de groep verstoten. De persoon die verstoten wordt, noemt men marime, “onrein”. De kris spreekt zich enkel uit over conflicten tussen Roma, niet over conflicten tussen Roma en niet-Roma.

ICTBoost Webdesign - PC-Service