FR   NL

Beroepen bij Roma

Doelstellingen

  • De traditionele kunsten en ambachten van de Roma in verband kunnen brengen met hun traditionele levenswijze;
  • Kunnen aantonen dat Roma vandaag de meest diverse beroepen uitoefenen;
  • De link kunnen leggen tussen kinderatbeid en kansarmoede.

 

Ter info...

Roma waren van oudsher rondtrekkende ambachtslieden en handelaars. De families waren meestal gespecialiseerd in één specifieke beroepsactiviteit. De ambachten en kunsten waren heel divers, maar altijd combineerbaar met het rondtrekkende bestaan: vervaardigen van metalen of houten gebruiksvoorwerpen, paardenhandel, messen slijpen, animatie (muziek, beren temmen, dans, toekomst voorspellen), manden vlechten, enzovoort. 

Vandaag is een groot deel van deze beroepen (bijna) verdwenen. Veel Roma komen nu aan de kost met handel (textiel, tweedehands wagens, oud ijzer) of met seizoensarbeid of klusjes.

Hoewel vrouwen zich in de eerste plaats met het gezin bezig houden, leveren zij toch ook vaak een bijdrage aan het inkomen via kleinschalige handel (b.v. bloemen verkopen). Dat was vroeger ook al zo: dansen en waarzeggen waren typische activiteiten waarmee Romavrouwen wat geld konden verdienen.

De werkloosheid onder Roma is hoog, zowel in België als in andere landen. Dat heeft vaak te maken met obstakels als een laag opleidingsniveau, een precaire sociale achtergrond of discriminatie door werkgevers. Doordat ze maar moeilijk toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt, nemen nogal wat Roma hun toevlucht tot informele activiteiten, waaronder ook bedelarij. Dat is echter geen typisch aspect van de Romacultuur; het maakt veeleer deel uit van een 'overlevingslogiva' die gedurende eeuwen is opgebouwd.

marchand de chevaux2diseuse2lingurar2

Activiteit 1: Beroepen zoeken en uitbeelden

De kinderen krijgen de "beroepenwoordenzoeker". Ze zoeken individueel de negen verborgen beroepen.

Vervolgens vormen de leerlingen groepjes van drie. Eén van hen trekt een kaartje met een beroep erop ("kaartjes beroepen") en beeldt het beroep uit dat erop staat, terwijl de andere twee raden om welk beroep het gaat.

Kaartjes beroepen

Beroepenwoordenzoeker

Activiteit 2: Kinderarbeid

Bij de Roma duurt de kindertijd maar kort. Soms moeten kinderen al jong leren om geld te verdienen.

 

Beroemde Roma

Vandaag zijn veel van eze oude beroepen verdwenen en oefenen Roma veel verschillende beroepen uit. Enkele Roma of mensen met Roma-voorouders zijn ook beroemd geworden. Hieronder vind je enkele links naar websites die je iets vertellen over deze kunstenaars, muzikanten, sportfiguren en politici:

  • Ex-voetballer Jean-Marie Pfaff en burgemeester van Gent Daniël Termont woonden als kind in een woonwagen
  • Veelkleurige Romakledij heeft in de loop der tijden veel modeontwerpers geïnspireerd. Maar Erika Varga van ROMANI DESIGN uit Hongarije wilde dat Roma ook zelf hun stempel zouden kunnen drukken op de mode

 

 

ICTBoost Webdesign - PC-Service